Dosent

Image

Qısa bioqrafik məlumat
 • 29.08.1958-ci ildə Naxçivcan MR Şərur rayonu, Qarabağlar kəndində anadan olmuşdur..
 • 1975-ci ildə Qarabağlar kənd orta məktəbini bitirmişdir.
Təhsili, elmi dərəcə və elmi adları
 • Dosent, 24.11.2017
 • Filologiya elmləri doktoru, AMEA Folklor İnstitutu, Folklorşünaslıq, 2017
 • Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, AMEA Ədəbiyyat İnstitutu, Folklorşünaslıq, 1992
 • Naxçıvan Dövlət Pedaqoji İnstitutu, Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi, 1975-1979
Əmək fəaliyyəti
 • AMEA “Türk xalqları folkloru” şöbəsinin müdiri təyin edilib. 2004-cü ildən
 • AMEA “Folklor sarayı” “Müqayisəli əlaqələr” şöbəsində müdir. 1997-2004
 • AMEA, “Folklor sarayı”nda böyük elmi işçi. 1996-1997
 • AMEA Nizami İnstitutu, Ortaq türk ədəbiyyatı şöbəsində böyük elmi işçi, 1993-1996
 • AMEA Nizami İnstitutu, Ortaq türk ədəbiyyatı şöbəsində elmi işçi, 1992-1993
 • AMEA Nizami İnstitutu, Folklor şöbəsində elmi işçi, 1992-1992
Tədqiqat sahəsi
 • Folklorşünaslıq: "Azərbaycan sehrli nağıllarında qəhrəman: səciyyəsi və mənşəyi”
 • Folklorşünaslıq: Türk folkloru tarixində Oğuznamə yaradıcılığı
  Tədris etdiyi fənlər
  • Ölkə filologiyasına giriş
  • Müqayisəli ədəbiyyatşünaslıq
  • Nağılların poetikası
  • Şifahi xalq ədəbiyyatı