Dilşünaslıq (ümumi dilçilik, magistratura)

Dilşünaslıq (ümumi dilçilik)

  “Filologiya” ixtisası üzrə təhsil alan magistr məzun olarkən aşağıdakı peşə kompetensiyalarına, bilik və bacarıqlara yiyələnir: 

 • kollektiv işləmək qabiliyyəti;
 • digər sahələrin mütəxəssisləri ilə ünsiyyətdə olmaq qabiliyyəti;
 • fəal sosial mobillik;
 • beynalxalq arenada işləmək qabiliyyəti;
 • hüququ biliklər və etik normalara malik olmaq;
 • yeni ideyalar irəli sürmək qabiliyyəti;
 • müstəqil işləmək;
 • elmi-tədqiqat işlərinin təşkilində, elmi kollektivin idarə olunmasında bacarıq   
 • vərdişlərinə malik olmaq;
 • təşəbbüskarlıq və liderlik;
 • işi təşkil etmək və planlaşdırmaq qabiliyyətinə malik olmaq.

İxtisasın tədris qrafiki


Fənnin kodu 
Fənnin adı
Kreditlərin sayı
I kurs
Payız semestri

Rud100

Xarici dil

6

Met510

Ali məktəb pedaqogikası

4

Psx070

Psixologiya

2

Com790

Təhsildə və elmdə kompüter texnologiyası

2

Lit610

Filologiyanın müasir problemləri

4

Lit620

Filologiyanın tarixi və inkişafı

2

Met649

Tədqiqat üsulları

4

Dil940

Semiotika

6

Yaz semestri

Dil761

Dilçiliyin nəzəri problemləri

4

Dil762

Funksional üslubiyyat problemləri

4

Dil930

Semasiologiya

4

Lit645

Sosial və psixoloji dilçiliyin aktual problemləri

6

Dil111

German dilçiliyinin tarixi

4

Dil782

Sintaksisin aktual problemləri 

4

Dil766

Müasir leksikoqrafiyanın başlıca problemləri 

4

II kurs
Payız semestri

Met001

Etimologiyanın nəzəri əsasları

6

Dil809

Kommunikativ dil təliminin xüsusiyyətləri

4

Dil960

Terminologiyanın əsasları

4

Dil004

Dil siyasətinin nəzəri əsasları

4

Dil008

Mətnşünaslığın aktual problemləri

4

Dil758

Tipoloji dilçilik

4

Dil153

Tətbiqi dilçilik

4

Yaz semestri

Tec

Elmi-tədqiqat təcrübəsi

6

Tec

Elmi-pedaqoji təcrübə

6

Mdm

Magistrlik dissertasiyasının hazırlanması və müdafiəsi

18