Tərcümə (magistratura)

Tərcümə

  “Filologiya” ixtisası üzrə təhsil alan magistr məzun olarkən aşağıdakı peşə kompetensiyalarına, bilik və bacarıqlara yiyələnir: 

 • kollektiv işləmək qabiliyyəti;
 • digər sahələrin mütəxəssisləri ilə ünsiyyətdə olmaq qabiliyyəti;
 • fəal sosial mobillik;
 • beynalxalq arenada işləmək qabiliyyəti;
 • hüququ biliklər və etik normalara malik olmaq;
 • yeni ideyalar irəli sürmək qabiliyyəti;
 • müstəqil işləmək;
 • elmi-tədqiqat işlərinin təşkilində, elmi kollektivin idarə olunmasında bacarıq   
 • vərdişlərinə malik olmaq;
 • təşəbbüskarlıq və liderlik;
 • işi təşkil etmək və planlaşdırmaq qabiliyyətinə malik olmaq.

İxtisasın tədris qrafiki

Fənnin kodu 
Fənnin adı
Kreditlərin sayı
I kurs
Payız semestri

Frd610

Xarici dil

6

Met510

Ali məktəb pedaqogikası

4

Psx570

Psixologiya

2

Riy790

Təhsildə və elmdə kompüter texnologiyası

2

Dil950

Tərcüməşünaslığın müasir problemləri

4

Met615

Tərcüməşünaslığın tarixi və inkişafı

2

Met710

Tədqiqat üsulları

4

End160

İxtisas dilinin leksikologiyası

6

Yaz semestri

End450

Müqayisəli tipologiya

6

End009

İxtisas dilinin frazeologiyasının nəzəri əsasları

4

Exd930

Mətnin şərhi

4

Dil955

Tərcümə və terminologiya

4

Dil974

İxtisas dilinin etimologiyası

4

Exd008

İxtisas dilinin onomastikası

4

Dil979

Elmi və işgü*** ixtisas dili

4

II kurs
Payız semestri

Dil975

Bədii tərcümə problemləri

6

Dil976

Tərcümənin mədəniyyətlərarası münasibətlərdə rolu

4

Lit760

Ədəbi tərcüməşünaslıq

4

Dil977

Tərcüməçi hazırlığında qeyd götürmə texnikaları

4

Dil978

Tərcümə və mətnlərin tipologiyası

4

Psx100

Psixolinqvistika

4

Lit823

İxtisas dilində mətnin linqvistik-üslubi təhlili

4

Yaz semestri

Tec

Elmi-tədqiqat təcrübəsi

6

Tec

Elmi-pedaqoji təcrübə

6

Mdm

Magistrlik dissertasiyasının hazırlanması və müdafiəsi

18