Tərcümə (Alman dili)

Tərcümə (alman dili)

“Tərcümə” ixtisası üzrə təhsil alan tələbələr məzun olarkən aşağıdakı peşə kompetensiyalarına, bilik və bacarıqlara yiyələnir: 

  • -Tərcümə sahəsində əldə etdiyi nəzəri bilikləri gələcək elmi fəaliyyətdə tətbiq etmək bacarığına 
  • -Müvafiq tərcümə bazarına uyğun olaraq peşəkar tərcüməçi bacarığına
  • -Peşəkar tərcüməçiyə zəruri olan keyfiyyətləri fəaliyyətində tətbiq etmək bacarığına
  • -İxtisası üzrə öyrəndiyi xarici dildən Azərbaycan dilinə və əksinə şifahi tərcümə bacarığına
  • -İxtisası üzrə öyrəndiyi xarici dildən Azərbaycan dilinə və əksinə yazılı tərcümə bacarığına
  • -İxtisası üzrə tərcümə etdiyi ölkənin dili, siyasi quruluşu, mədəniyyəti, ədəbiyyatı, tarixi, coğrafiyası haqqında biliklərə 
  • -Ardıcıl tərcümə zamanı qeydgötürmə texnikasını tətbiq etmə bacarığına

İxtisasın tədris qrafiki

Fənnin
kodu 
Fənnin adı
Kreditlərin sayı
I kurs
Payız semestri
Rud941 Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya 1 5
Azd019 Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya 4
Ald851 Tələffüz və şifahi nitq vərdişləri 1 5
Ald891 Tərcüməçinin oxu vərdişləri 1 6
Ald285 Peşəkar tərcümənin əsasları 4
Met240 Multikulturalizm 3
Com160 İnformasiya texnologiyaları (ixtisas üzrə) 3
Yaz semestri
Rud942 Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya 2 5
Ald852 Tələffüz və şifahi nitq vərdişləri 2 5
Ald892 Tərcüməçinin oxu vərdişləri 2 6
Tar170 Azərbaycan tarixi  5
Mmt020 Mülki müdafiə  3
Ald981 Tərcüməçinin yazı vərdişləri 1 6
II kurs
Payız semestri
Rud943 Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya 3 5
Ald853 Tələffüz və şifahi nitq vərdişləri 3 5
Ald982 Tərcüməçinin yazı vərdişləri 2 6
End201 Xarici dil 1 6
Ald965 İlkin tərcümə vərdişləri 5
Fel020 Fəlsəfə 3
Yaz semestri
Ald854 Tələffüz və şifahi nitq vərdişləri 4 5
End202 Xarici dil 2 6
Ald961 Yazılı tərcümə 1 5
Ald018 Tərcümə və müqayisəli üslubiyyat 3
Ald310 Yazılı mətnin şifahi tərcüməsi 6
Ald157 Akademik yazı 5
III kurs
Payız semestri
Ald962 Yazılı tərcümə 2 4
Com285 Kompüter tərcümə proqramları 4
Ald015 Ardıcıl tərcümə və qeydgötürmə texnikası 7
Dil060 Tərcümə nəzəriyyəsi 3
Ald289 Sənədləşmə və terminologiya 5
Ald215 Şifahi tərcümə 7
Yaz semestri
Ald580 İctimai-siyasi mətnlərin tərcüməsi 4
Ald044 Ədəbi mətnlərin tərcüməsi 5
Ald582 İkili tərcümə (ixtisas dilinin tarixi) 5
Ald584 İkili tərcümə (ixtisas dilinin mədəniyyəti) 5
Ald160 İxtisas dilinin leksikologiyası 5
Ald495 Hüquqi mətnlərin tərcüməsi 6
VI kurs
Payız semestri
Ald570 Sənədlərin və rəsmi yaıların tərcüməsi 4
Ald081 KİV mətnlərinin tərcüməsi 5
Ald207 İqtisadi mətnlərin tərcüməsi 6
Ald950 Tərcümə və mədəniyyətlərarası ünsiyyət 3
Ald208 Tibbi tərcümə 3
Ald156 Nitq etiketi 3
Ald209 Texniki mətnlərin tərcüməsi 6
Yaz semestri
Tec040 Karyera planlaması  5
Tec050 Yumşaq bacarıqlar (Soft skills) 9
Tec060 Sərt bacarıqlar (Hard skills) 10
Tec070 İstehsalat təcrübəsi/layihə 6