Tərcümə (Fransız dili)

Tərcümə (Fransız dili)

“Tərcümə” ixtisası üzrə təhsil alan tələbələr məzun olarkən aşağıdakı peşə kompetensiyalarına, bilik və bacarıqlara yiyələnir: 

  • Tərcümə sahəsində əldə etdiyi nəzəri bilikləri gələcək elmi fəaliyyətdə tətbiq etmək bacarığına 
  • Müvafiq tərcümə bazarına uyğun olaraq peşəkar tərcüməçi bacarığına
  • Peşəkar tərcüməçiyə zəruri olan keyfiyyətləri fəaliyyətində tətbiq etmək bacarığına
  • İxtisası üzrə öyrəndiyi xarici dildən Azərbaycan dilinə və əksinə şifahi tərcümə bacarığına
  • İxtisası üzrə öyrəndiyi xarici dildən Azərbaycan dilinə və əksinə yazılı tərcümə bacarığına
  • İxtisası üzrə tərcümə etdiyi ölkənin dili, siyasi quruluşu, mədəniyyəti, ədəbiyyatı, tarixi, coğrafiyası haqqında biliklərə 
  • Ardıcıl tərcümə zamanı qeydgötürmə texnikasını tətbiq etmə bacarığına

İxtisasın tədris qrafiki

Fənnin kodu 
Fənnin adı
Kreditlərin sayı
I kurs
Payız semestri
Rud941 Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya 1 5
Azd019 Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya 4
Frd851 Tələffüz və şifahi nitq vərdişləri 1 5
Frd891 Tərcüməçinin oxu vərdişləri 1 6
Frd285 Peşəkar tərcümənin əsasları 4
Met240 Multikulturalizm 3
Com160 İnformasiya texnologiyaları (ixtisas üzrə) 3
Yaz semestri
Rud942 Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya 2 5
Frd852 Tələffüz və şifahi nitq vərdişləri 2 5
Frd892 Tərcüməçinin oxu vərdişləri 2 6
Tar170 Azərbaycan tarixi  5
Mmt020 Mülki müdafiə  3
Frd981 Tərcüməçinin yazı vərdişləri 1 6
II kurs
Payız semestri
Rud943 Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya 3 5
Frd853 Tələffüz və şifahi nitq vərdişləri 3 5
Frd982 Tərcüməçinin yazı vərdişləri 2 6
End201 Xarici dil 1 6
Frd965 İlkin tərcümə vərdişləri 5
Fel020 Fəlsəfə 3
Yaz semestri
Frd854 Tələffüz və şifahi nitq vərdişləri 4 5
End202 Xarici dil 2 6
Frd961 Yazılı tərcümə 1 5
Frd018 Tərcümə və müqayisəli üslubiyyat 3
Frd310 Yazılı mətnin şifahi tərcüməsi 6
Frd157 Akademik yazı 5
III kurs
Payız semestri
Frd962 Yazılı tərcümə 2 4
Com285 Kompüter tərcümə proqramları 4
Frd015 Ardıcıl tərcümə və qeydgötürmə texnikası 7
Dil060 Tərcümə nəzəriyyəsi 3
Frd289 Sənədləşmə və terminologiya 5
Frd215 Şifahi tərcümə 7
Yaz semestri
Frd580 İctimai-siyasi mətnlərin tərcüməsi 4
Frd044 Ədəbi mətnlərin tərcüməsi 5
Frd582 İkili tərcümə (ixtisas dilinin tarixi) 5
Frd584 İkili tərcümə (ixtisas dilinin mədəniyyəti) 5
Frd160 İxtisas dilinin leksikologiyası 5
Frd495 Hüquqi mətnlərin tərcüməsi 6
VI kurs
Payız semestri
Frd570 Sənədlərin və rəsmi yaıların tərcüməsi 4
Frd081 KİV mətnlərinin tərcüməsi 5
Frd207 İqtisadi mətnlərin tərcüməsi 6
Frd950 Tərcümə və mədəniyyətlərarası ünsiyyət 3
Frd208 Tibbi tərcümə 3
Frd156 Nitq etiketi 3
Frd209 Texniki mətnlərin tərcüməsi 6
Yaz semestri
Tec040 Karyera planlaması  5
Tec050 Yumşaq bacarıqlar (Soft skills) 9
Tec060 Sərt bacarıqlar (Hard skills) 10
Tec070 İstehsalat təcrübəsi/layihə 6