Tərcümə (İngilis dili)

Tərcümə (İngilis dili)

“Tərcümə” ixtisası üzrə təhsil alan tələbələr məzun olarkən aşağıdakı peşə kompetensiyalarına, bilik və bacarıqlara yiyələnir: 

  • Tərcümə sahəsində əldə etdiyi nəzəri bilikləri gələcək elmi fəaliyyətdə tətbiq etmək bacarığına 
  • Müvafiq tərcümə bazarına uyğun olaraq peşəkar tərcüməçi bacarığına
  • Peşəkar tərcüməçiyə zəruri olan keyfiyyətləri fəaliyyətində tətbiq etmək bacarığına
  • İxtisası üzrə öyrəndiyi xarici dildən Azərbaycan dilinə və əksinə şifahi tərcümə bacarığına
  • İxtisası üzrə öyrəndiyi xarici dildən Azərbaycan dilinə və əksinə yazılı tərcümə bacarığına
  • İxtisası üzrə tərcümə etdiyi ölkənin dili, siyasi quruluşu, mədəniyyəti, ədəbiyyatı, tarixi, coğrafiyası haqqında biliklərə 
  • Ardıcıl tərcümə zamanı qeydgötürmə texnikasını tətbiq etmə bacarığına

İxtisasın tədris qrafiki

Fənnin kodu 
Fənnin adı
Kreditlərin sayı
I kurs
Payız semestri
Rud941 Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya 1 5
Azd019 Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya 4
End851 Tələffüz və şifahi nitq vərdişləri 1 5
End891 Tərcüməçinin oxu vərdişləri 1 6
End285 Peşəkar tərcümənin əsasları 4
Met240 Multikulturalizm 3
Com160 İnformasiya texnologiyaları (ixtisas üzrə) 3
Yaz semestri
Rud942 Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya 2 5
End852 Tələffüz və şifahi nitq vərdişləri 2 5
End892 Tərcüməçinin oxu vərdişləri 2 6
Tar170 Azərbaycan tarixi  5
Mmt020 Mülki müdafiə  3
End981 Tərcüməçinin yazı vərdişləri 1 6
II kurs
Payız semestri
Rud943 Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya 3 5
End853 Tələffüz və şifahi nitq vərdişləri 3 5
End982 Tərcüməçinin yazı vərdişləri 2 6
Ald201 Xarici dil 1 6
End965 İlkin tərcümə vərdişləri 5
Fel020 Fəlsəfə 3
Yaz semestri
End854 Tələffüz və şifahi nitq vərdişləri 4 5
Ald202 Xarici dil 2 6
End961 Yazılı tərcümə 1 5
End018 Tərcümə və müqayisəli üslubiyyat 3
End310 Yazılı mətnin şifahi tərcüməsi 6
End157 Akademik yazı 5
III kurs
Payız semestri
End962 Yazılı tərcümə 2 4
Com285 Kompüter tərcümə proqramları 4
End015 Ardıcıl tərcümə və qeydgötürmə texnikası 7
Dil060 Tərcümə nəzəriyyəsi 3
End289 Sənədləşmə və terminologiya 5
End215 Şifahi tərcümə 7
Yaz semestri
End580 İctimai-siyasi mətnlərin tərcüməsi 4
End044 Ədəbi mətnlərin tərcüməsi 5
End582 İkili tərcümə (ixtisas dilinin tarixi) 5
End584 İkili tərcümə (ixtisas dilinin mədəniyyəti) 5
End160 İxtisas dilinin leksikologiyası 5
End495 Hüquqi mətnlərin tərcüməsi 6
VI kurs
Payız semestri
End570 Sənədlərin və rəsmi yaıların tərcüməsi 4
End081 KİV mətnlərinin tərcüməsi 5
End207 İqtisadi mətnlərin tərcüməsi 6
End950 Tərcümə və mədəniyyətlərarası ünsiyyət 3
End208 Tibbi tərcümə 3
End156 Nitq etiketi 3
End209 Texniki mətnlərin tərcüməsi 6
Yaz semestri
Tec040 Karyera planlaması  5
Tec050 Yumşaq bacarıqlar (Soft skills) 9
Tec060 Sərt bacarıqlar (Hard skills) 10
Tec070 İstehsalat təcrübəsi/layihə 6