Dosent

Image

Qısa bioqrafik məlumat
 • 05.01.1979-cü ildə Sabirabad şəhərində anadan olmuşdur.
 • Ağdaş Özəl Türk Liseyini bitirmişdir.
Təhsili, elmi dərəcə və elmi adları
 • Dosent, 2017
 • Post doktora, 2014-2015, Hacettepe Universiteti, Türk dili ve Edebiyyat Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri bölümü Post-doktora (Doktora sonrası araşdırma) "2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsili üzrə Dövlət Proqramı" çərçivəsində
 • Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu, Türk dilləri 2004-2007
 • Magistratura, 2002-2004, Gəncə Dövlət Universiteti
 • Bakalavriat, 1997-2001, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
Əmək fəaliyyəti
 • Bakı Avrasiya Universiteti, Müəllim, 2015-ci ildən
 • Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu, Monitorinq şöbəsinin müdiri, 2020
 • Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu, Türk dilləri şöbəsində aparıcı elmi işçi 2017-2020
 • Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu, Türk dilləri şöbəsində böyük elmi işçi 2014-2017
 • Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu, Türk dilləri şöbəsində elmi işçi 2011-2014
 • Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu, Türk dilləri şöbəsində kiçik elmi işçi, 2008-2011
 • Bakı Özəl Türk Liseyində Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimi, 2007-2010
 • Gəncə Özəl Türk Liseyində Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimi, 2006-2007
 • Mingəçevir Özəl Türk Liseyində Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimi, 2001-2006
Tədqiqat sahəsi

Türk dillərində konversiya, Türk dillərində zərf, Türk dillərinin diferensiasiyası, Türkologiya

Tədris etdiyi fənlər
 • Dialektologiya
 • Ədəbi dil tarixi
 • Nitq mədəniyyəti
 • Etimalogiyanın nəzəri əsasları
 • Dil tarixi
 • Tipoloji dilçilik
 • Öyrənilən əsas dil
 • Sintaksisin aktual problemləri
 • Qədim dil
 • Üslubiyyat və nitq mədəniyyəti
 • Orta əsr Azərbaycan ədəbi dili
 • Qədim türk dili
 • Semasiologiya
 • Mətinşünaslığın aktual problemləri