Baş müəllim

Image

Qısa bioqrafik məlumat
 • 21.07.1979-cü ildə Azərbaycan respublikası Zaqatala şəhərində anadan olmuşdur. 
 • Binəqədi rayonu 267 saylı orta məktəbi bitirmişdir
Təhsili, elmi dərəcə və elmi adları
 •  2013-dən AMEA-nın Dilçilik İnstitunun dissertantı
 • Magistratura, 2001-2003
 • Bakalavriat, 1996-2000
Əmək fəaliyyəti
 • Bakı Avrasiya Universiteti, baş müəllim (İngilis didli) 2006-cı ildən bəri
 • Pojeqa-Politexnik Universiteti, Xorvatiya, müəllim, (İngilis didli)  
 •  02.12.2019-06.12.2019 ( Erasmus proqramı)
 • Akdeniz Unuversiteti, Antalya, Turkiye, müəllim, (İngilis didli)    
 •  27.11.2016 – 11.12.2016 (Mevlana Proqramı)
 • Xəzər Unuversiteti, müəllim (İngilis dili) 2014-2015
 • “Small Academy” Tədris Mərkəziş İcraçı direktor, tərcüməçi, 2011-2015
 • Azərbaycan Dillər Universiteti, müəllim (İngilis dili) 2005-2006
 • Milli Elmlər Akademiyası, Elmi-Texniki Komitə, tərcüməçi-bələdçi, 2000-2001
 • “Languages Learning Centre” Tədris mərkəzi, müəəlim-tərcüməçi, 2000-2002
Tədqiqat sahəsi
 • Komputer Öyrədici Proqramlarda Avtomatik Lüğətlərin tərtibi prinsipləri
 • Dilin tədrisində mövcud üsulların təsnifatı
 • Ənənəvi ve online tədris sistemində xarici dilin müasir tədris üsulları
Tədris etdiyi fənlər
 • Yazılı tərcümə
 • Şifahi tərcümə
 • Yazılı mətnin Şifahi tərcüməsi
 • Ədəbi mətnlərin tərcüməsi
 • KİV mətnlərinin tərcüməsi
 • İctimai-Siyasi mətnlərin tərcüməsi
 • İkili tərcümə (Azərbaycanın xarici siyasəti)
 • Dilin tədrisi metodikası
 • Xarici dilin və ədəbiyyatının tədrisi metodikası
 • General English (Yazı bacarıqları,  Oxu vərdişləri, Danışıq dili, Dinleme bacarıqları)
 • Hüquqi terminlərin və rəsmi sənədlərin tərcüməsi
 • Ardıcıl tərcümə