Baş müəllim

Image

Qısa bioqrafik məlumat
 • 24.02.1984-cü ildə Bakıda anadan olmuşdur. 
 • Nərimanov rayonu 291 saylı Araz Ekologiya liseyini bitirmişdir
Təhsili, elmi dərəcə və elmi adları
 • Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, AMEA Dilçilik İnstitutu, Dil Nəzəriyyəsi, 2018
 • Lodz Universiteti, Dil nəzəriyyəsi, 2014-2015
 • Magistratura, 2006
 • Bakalavriat, 2004
Əmək fəaliyyəti
 • Bakı Avrasiya Universiteti, baş müəllim, 2018-ci ildən
 • Qərbi Kaspi Universiteti, müəllim, 2017-2019
 • Azərbaycan Dillər Universiteti, müəllim, 2016-2017
 • Friedrich Schiller Universiteti, müəllim, 2014 
 • George August Universiteti, müəllim, 2013
 • Elm və Təhsil mərkəzi Təfəkkür Universiteti, baş müəlim, tyutor, 2006-2015
 • Azərbaycan Dillər Universiteti, müəllim, 2006-2009
 • Dənizçilik texnikumu, müəllim, 2004-2006
Tədqiqat sahəsi

Dilçilik, Dilşünaslıq, Dil nəzəriyyəsi, German dilləri, Türkologiya, İngilis dili, İngilis dilinin qrammatikası, İngilis və Azərbaycan dillərinin müqayisəli təqdiq

Tədris etdiyi fənlər
 • Tələffüz və şifahi nitq vərdişləri
 • Sənədləşmə və Terminologiya
 • Oxuyub anlama
 • İngilis dilinin nəzəri fonetiası
 • İngilis dilinin praktik fonetikası
 • İngilis dilinin qrammatikası