Baş müəllim

Image

Qısa bioqrafik məlumat

10. 03. 1964-cü ildə Cəlilabad rayonunda anadan olmuşdur. 

Təhsili, elmi dərəcə və elmi adları
 • Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, AMEA Folklor İnstitutu, 2016
 • 1985-1990-cı illər tələbə
Əmək fəaliyyəti
 • 1997-ci il ADU-nun Eksperimental fonetika və tətbiqi dilçilik laboratoriyasında böyük elmi işçi
 • ADU “Ümumi dilçilik” kafedrası müəllim
 • 2007-ci il Bakı Avrasiya Universiteti
Tədqiqat sahəsi

Seqment və superseqment fonologiya. Dil nəzəriyyəsi. Semiotika. Dil materialının kompüter proqramları vasitəsilə akustik təhlili.

Fənn proqramları
 • “Ümumi dilçilik” fənni üzrə (bakalavr hazırlığı üçün proqram)
 • “Dilçiliyə giriş” fənni üzrə (bakalavr hazırlığı üçün proqram)
 • “Linqvistik tipologiya” fənninin proqramı (Ali təhsilin səviyyəsi:  bakalavriat)
 • “Dilçiliyə giriş”  fənninin proqramı (Ali təhsilin səviyyəsi: bakalavriat)
Tədris etdiyi fənlər
 • Dilçiliyə giriş
 • Ümumi dilçilik