Baş müəllim

Image

Qısa bioqrafik məlumat
 • 15.06.1984-cü ildə Ağdam rayonunda anadan olmuşdur.
Təhsili, elmi dərəcə və elmi adları
 • Doktorantura, AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu, Ədəbiyyat nəzəriyyəsi, ədəbi təhlil və tənqid ixtisası, 2017
 • Magistratura, 2008
 • Bakalavriat, 2005
Əmək fəaliyyəti
 • Bakı Avrasiya Universiteti, Ümumi filologiya kafedrası, baş müəllim, 2018
 • Bakı Avrasiya Universiteti, Türk və xarici ölkə filologiyası kafedrası, baş müəllim 2015-2018
 • Bakı Avrasiya Universiteti, Türk xalqlarının dili və ədəbiyyatı bölümü, baş müəllim, 2013-2015
 • Bakı Avrasiya Universiteti, Filologiya və Jurnalistika kafedrası, müəllim, 2008-2013
Tədqiqat sahəsi

Ədəbiyyat nəzəriyyəsi, Ədəbi tənqid, Poetika, Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı

Tədris etdiyi fənlər
 • Ölkə ədəbiyyatı tarixi
 • Çağdaş ədəbiyyatın problemləri
 • Azərbaycan ədəbiyyatı: Ən yeni dövr (1990-2010-cu illər)
 • Ədəbiyyat nəzəriyyəsi
 • Ədəbi tənqid
 • Ölkəşünaslıq
 • Karyera planlaması