Dosent

Image

Qısa bioqrafik məlumat
 • 26.10.1969 tarixində Gədəbəy rayonu, Göyəlli kəndində anadan olmuşdur.
 • Göyəlli kənd tam orta məktəbi müvəffəq qiymetlerle bitirmişdir.
Təhsili, elmi dərəcə və elmi adları
 • Dosent, 2016
 • Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, BakıDövlət Universiteti Filologiya, 2001
 • 1991-1996
Əmək fəaliyyəti
 • Bakı Dövlət Universiteti,  müəllim 2001- 2016
 • Bakı Slavyan Universiteti,  baş müəllim  2010
 • BakıAvrasiya Universiteti,  dekan  2011-2013
 • Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universi   Azərbaycan dili kafedrasının müdiri 2016-2018
 • Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, Azərbaycan dili və onun tədrisi texnologiyası kafedrasının  dosenti 2018-ci ildən hal-hazıra qədər
Tədqiqat sahəsi

Dilçilik, Müasir Azərbaycan  ədəbi dilində sadə cümlənin sintaktik semantikası-funksional qrammatika sahəsi

Tədris etdiyi fənlər
 • Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya
 • Öyrənilən əsas dil 43
 • Azərbaycan dili sintaksisinin əsas nəzəri problemləri
 • Azərbaycan dili morfologiyasının aktual problemləri