Baş müəllim

Image

Qısa bioqrafik məlumat
 • 14.08.1962-ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur. 
 • Nərimanov rayonu 45 saylı orta məktəbi bitirmişdir
Təhsili, elmi dərəcə və elmi adları
 • ADU, 1979-1984 ingilis dili fakultəsi
 • Qərbi – Kaspi Universiteti, doktorantura, 2014-2017
 • Baş müəllim
Əmək fəaliyyəti
 • Bakı şəhəri, Bakı Texniki Litsey, xarici dil müəllimi, 1986-1994
 • Azərbaycan Universiteti – ingilis dili və qrammatikası kafedrasında müəllim 1994 - 2001
 • Qərb Universiteti, ingilis dili və filologiyası kafedrasında ingilis dili müəllimi  2006-2019
 • Bakı Avrasiya Universiteti, Xarici dil və ədəbiyyat kafedrasında müəllim – 2019
Tədqiqat sahəsi
 • Filologiya
 • S.Moemin və C.Faulzun hekayələrində bədii təsvir dünyası
Tədris etdiyi fənlər
 • Ölkə ədəbiyyatı tarixi
 • Klassik şeirin poetikası
 • Dastan yaradıcılığı