Müəllim

Image

Qısa bioqrafik məlumat
 • 07.01.1989-cu ildə Rusiya federasiyasının Çita şəhərində anadan olmuşdur. 
 • Suraxanı rayonu 285 saylı orta məktəbi bitirmişdir
Təhsili, elmi dərəcə və elmi adları
 • Azərbaycan Dillər Universiteti, 2007-2011 Filologiya fakultəsi, ingilis dili müəllimliyi, bakalavr
 • Azərbaycan Dillər Universiteti, 2013-2015 Ədəbiyyatşünaslıq, ingilis ədəbiyyatı, magistr
 • Bakı Avrasiya Universiteti, 2015-2019 German dilçiliyi, dissertantura
Əmək fəaliyyəti
 • Bakı Avrasiya Universiteti, Xarici dil və ədəbiyyat kafedrası , 2015-ci ildən etibarən
 • Dövlət İmtahan Mərkəzi, magistratura-doktorantura imtahanı üzrə ekspert, 2018-ci ildən etibarən
Tədqiqat sahəsi

Müasir ingilis dilində emosional münasibət bildirən feillərin semantik strukturu

Tədris etdiyi fənlər
 • Öyrənilən əsas dil
 • Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya
 • Xarici dil
 • İxtisas ölkəsinin (regionunun) dili
 • Yazılı anlama və yazılı ifadə
 • Oxuyub anlama və yazı
 • Eşidib anlama və nitq
 • Şifahi anlama və şifahi ifadə