Kafedra Müdiri

Image

Qısa bioqrafik məlumat
 • 03.06.1978-ci ildə Sisyan rayonunda anadan olmuşdur.
 • Sabunçu rayonu İlqar Əliyev adına 96 saylı orta məktəbi bitirmişdir. 
Təhsili, elmi dərəcə və elmi adları
 • Elmlər doktorluğu üzrə proqram, AMEA Z.M.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu, Türk xalqları ədəbiyyatı, 2013-2018
 • Dosent, 2014
 • Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, AMEA Z.M.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu, Türk xalqları ədəbiyyatı, 2009
 • Magistratura, 2001
 • Bakalavriat, 1999
Əmək fəaliyyəti:
 • Bakı Avrasiya Universiteti, “Ümumi filologiya” kafedrası, kafedra müdiri, 2018-hal-hazıradək
 • Bakı Avrasiya Universiteti, “Türk və xarici ölkə filologiyası” kafedrası, kafedra müdiri, 2015-2018
 • Xəzər Universitəsi, Azərbaycan dili və ədəbiyyat departamenti,  (saat hesabı), dosent, 2013-hal-hazıradək
 • Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, “SABAH” qrupları, 2020-hal-hazıradək
 • Bakı Dövlət Universiteti, “SABAH” qrupları, 2016-2017
 • Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti Əsnəbi tələbələrin hazırlıq  fakultəsi (saat hesabı), müəllim, 2012-2013
 • Azərbaycan Dillər Universiteti, Xarici Tələbələrin hazırlıq kafedrası (saat hesabı), müəllim, 2008-2009
 • AMEA Z.M.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu "Elmi Araşdırmalar" jurnalı, məsul katib, 2008-2014
 • AMEA Folklor İnstitutu, Türk xalqları folkloru şöbəsi, Aparıcı elmi işçi, 2014 –2017
 • AMEA akad. Z.M.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu, Türk filologiyası şöbəsi, Böyük elmi işçi, 2010- 2014
 • AMEA akad. Z.M.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu, Türk filologiyası şöbəsi, Elmi işçi, 2008- 2010
 • AMEA akad. Z.M.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu, Türk filologiyası şöbəsi, Kiçik elmi işçi, 2003-2008
 • AMEA akad. Z.M.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu, Asiya və Afrika xalqları ədəbiyyatı ixtisası üzrə aspirantura, aspirant, 2001-2004
Tədqiqat sahəsi

Türk xalqları ədəbiyyatı, Folklorşünaslıq, Azərbaycan ədəbiyyatı, Ədəbi əlaqələr 

Tədris etdiyi fənlər
 • Ölkə ədəbiyyatı tarixi 
 • Nağılların poetikası 
 • Dünya ədəbiyyatı
 • Ədəbi tənqid
 • Filologiyanın müasir problemləri