Baş müəllim

Image

Qısa bioqrafik məlumat
 • 19.11.1952-ci ildə Azərbaycan Respublikası Bakı şəhərində anadan olmuşdur
 • 1968-ci ildə Yasamal rayonu 20 saylı orta məktəbi bitirmişdir
Təhsili, elmi dərəcə və elmi adları

1968-1974-ci illərdə SSRİ-nin 50 illiyi adına Azərbaycan Pedaqoji Dillər Universiteti

Əmək fəaliyyəti
 • 1988-1994, Yasamal rayonu 20 saylı orta məktəb -  ingilis dili müəllimi 
 • 1996- 1998, Azərbaycan Tibb Universiteti  - ingilis dili müəllimi
 • 1994- hal-hazıradək, Ali Diplomatiya Kolleci (indiki Bakı Avrasiya Universitetı), Tərcümə kafedrası – baş müəllim
Tədqiqat sahəsi
 • İngilis dilində neologizmlər
 • İngilis dilində siyasi və iqtisadi mətnlərin tərcüməsi
Tədris etdiyi fənlər
 • Oxuyub anlama və yazı
 • Oxu və yazı vərdişləri
 • Yazılı anlama və yazılı ifadə
 • Tələffüz və nitq vərdişləri
 • Yazılı tərcümə
 • Şifahı tərcümə
 • İctimai- siyasi mətnlərin tərcüməsi