Müəllim

Image

Qısa bioqrafik məlumat
 • 09.07.1990-cı ildə Cəbrayıl rayonunda anadan olmuşdur. 
 • 33 saylı orta məktəbi bitirmişdir.
Təhsili, elmi dərəcə və elmi adları
 • Magistratura, 2014
 • Bakalavriat, 2012
Əmək fəaliyyəti
 • Bakı Avrasiya Universiteti, Daxili keyfiyyət təminati və audit sektoru:
 • Keyfiyyət idarəetmə sistemi üzrə mütəxəssis, 2021-ci ildən
 • Azərbaycan Tibb Universiteti, Xarici dillər kafedrası, İngilis dili müəllimi, 2021
 • Bakı Avrasiya Universiteti, Tərcümə kafedrası, İngilis dili müəllimi, 2018-ci ildən
 • CELT Colleges, İngilis dili və IELTS müəllimi, 2013-2018
Tədqiqat sahəsi

Qloballaşmanın İngilis dilinə təsiri

Tədris etdiyi fənlər
 • İxtisas ölkəsinin dili
 • Xarici dil
 • İxtisas yönümlü xarici dil
 • Oxuyub anlama və yazı
 • Tərcüməçinin yazı və oxu vərdişləri
 • Tələffüz və şifahi nitq vərdişləri
 • Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya