Professor

Image

Qısa bioqrafik məlumat

19.04.1972-cü ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur. 

Təhsili, elmi dərəcə və elmi adları
 • Filologiya elmlər doktoru 2016
 • Dosent 2010
 • Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru
 • Bakalavriat, 1995
Əmək fəaliyyəti
 • Bakı Avrariya Universiteti Ümumi filologiya kafedrasında dosent 2021
 • Bakı Avrasiya Universiteti, Filologiya fakültəsində dekan 2015-2017
 • Bakı Slavyan Universiteti Azərbaycan dili kafedrasi müəllim
 • Bakı Slavyan Universiteti Türk -slavyan əlaqələri aparıcı elmi işçi 2003-2015
 • Bakı Slavyan Universiteti Azərbaycan ədəbiyyatı kafedrası  2010-2015
 • Bakı şəhəri 66 saylı orta məktəb sinif müəllimi 1997-2000
Tədqiqat sahəsi

Dastançılıq ənənəsi, mifologiya, komparativistika, slavyan dastanları, türk dastanları, Skandinav dastanları

Tədris etdiyi fənlər
 • Mifologiyanın əsasları
 • Dünya ədəbiyyatı
 • Nağılların poetikası
 • Müqayisəli ədəbiyyatşünaslıq
 • Ədəbiyyat nəzəriyyəsi
 • Ədəbi əlaqələr