Baş müəllim

Image

Qısa bioqrafik məlumat
 • 09.04.1974-cü ildə  Iraq Respublikası,Bağdad şəhərində anadan olmuşdur. 
 • Səbail rayonu  49  saylı  tam orta məktəbi bitirmişdir
Təhsili, elmi dərəcə və elmi adları
 • Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru , Azərbaycan Universiteti,2020
 • 2006 baş müəllim
 •  Bakalavriat, 1995
Əmək fəaliyyəti
 • Bakı Avrasiya Universiteti, hal hazırda Tərcümə kafedrası ,fül.ü.f.d,baş müəllim 
 • Bakı Avrasiya Universiteti, Tərcümə və praktik dillər kafedrasında baş müəllim , 2006
 • Ali Diplomatiya Kolleci, Tərcümə və praktik dillər kafedrasında müəllim,1995 
Tədqiqat sahəsi

Dən Braun yaradıcılığı, Dünya ədəbiyyatı, Bədii tərcümədə üslubi təhlilin ifadəsi,Tərcümə və müqayisəli üslubiyyat

Tədris etdiyi fənlər
 • İxtisas dilinin üslubiyyatı
 • Ölkəşünaslıq vəv mədəniyyətlərarası ünsiyyət
 • Üslubiyyat və nitq mədəniyyəti
 • Ölkəşünaslıq
 • Tərcümə və üslubiyyat
 • Nitq etiketi