Baş müəllim

Image

Qısa bioqrafik məlumat
 • 11.12.1957-ci ildə Gürcüstan SSR Tbilisi şəhərində anadan olmuşdur. 
 • Qazax rayonunda orta məktəbi bitirmişdir
Təhsili, elmi dərəcə və elmi adları
 • 1977-1982.SSRİ-nin 50 illiyi adına APXDİ,  Fransız dili fakultəsi
Əmək fəaliyyəti
 • 2017-ci ildən halhazıradək , Bakı Avrasiya Universiteti,  
 • 2015-2017, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yaninda DİA 
 • 2014-2015, Xəzər Universitetinin Dünya məktəbi
 • 2010-2015, Azərbaycan  Universiteti, BBA fakultəsi 
 • 2000-2010, ADU, Regionşünaslıq və BM fakultəsi
 • 1986-2000, ADU, Tərcümə fakultəsi
 • Pedaqoji staj.
 • 09.1990, Moskva Pedagoji İnstitutu
 • 05.1998,  Müəllimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu, Bakı
 • 07.2007, Village français, Şəki
 • 07.2008, Village français, Zaqatala
 • 07.2013,  Paris, ASDİFLE
Tədqiqat sahəsi 

Fransız ədəbiyyatı.``J.A.Qobinonun əsərlərində Şərq mövzusu``

Tədris etdiyi fənlər
 • Oxuyub anlama və yazı
 • Eşidib anlama və nitq
 • Tərcüməçinin oxu vərdişləri
 • Yazılı tərcümə
 • İlkin tərcümə vərdişləri
 • Sənədlərin və rəsmi yazıların tərcüməsi
 • Tələffüz və şifahi nitq vərdişləri
 • Nitq etiketi
 • Hüquqi terminlərin tərüməsi