Müəllim

Image

Qısa bioqrafik məlumat
  • 03.11. 1984-cü ildə Azərbaycan Respublikası, Zəngilan rayonu, Sarıl kəndində anadan olmuşdur.
  • 2003-cü ildə Nəriman Nərimanov rayonu Gültəkin Əsgərova adına 200 saylı məktəbi bitirmişdir.
Təhsili, elmi dərəcə və elmi adları
  • Doktorantura 2011
  • Magistratura, 2008-2010
  • Bakalavriat, 2004-2008
Əmək fəaliyyəti
  • Bakı Avrasiya Universiteti, müəllim, 2010-cu ildən
Tədqiqat sahəsi

Azərbaycan ədəbiyyatı, Əli bəy Hüseynzadənin yaradıcılığında Qərb ədəbi-nəzəri fikri, Dünya ədəbiyyatı

Tədris etdiyi fənlər
  • Ölkə ədəbiyyatı tarixi
  • Dünya ədəbiyyatı
  • Klassik şeirin poetikası