Müəllim

Image

Qısa bioqrafik məlumat
  • 31.10.1989-cu ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur. 
  • Binəqədi rayonu 3saylı orta məktəbi bitirmişdir
Təhsili, elmi dərəcə və elmi adları
  • ADU, 2007-2011 Filologiya fakultəsi, ingilis dili və ədəbiyyatı bölməsi
  • Azərbaycan Universiteti 2011-2013 Dilşünaslıq fakultəsi
Əmək fəaliyyəti

Bakı Avrasiya Universiteti, Xarici dillər və ədəbiyyatı kafedrası - 2013

Tədris etdiyi fənlər
  • İngilis dili (eşidib anlama, oxuyub anlama, yazılı anlama, şifahi anlama)
  • Öyrənilən əsas dil
  • Xarici dildə işgüzar  və akademik kommunikasiya
  • İkinci xarici dil