Dosent

Image

Qısa bioqrafik məlumat
 • 24.08.1973-ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur.
 • 1990-ci ildə Sabayıl rayonu 132 saylı məktəbi bitirmişdir.
Təhsili, elmi dərəcə və elmi adları
 • Dosent, 2016. Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru
 • Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, , 2009  AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu
 • Bakı Dövlət Universiteti, Şərqşünaslıq fakultəsi, ərəb filologiyası, ərəb dili və ədəbiyyatı müəllimi, Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimi, filoloq, tərcüməçi. 1995
Əmək fəaliyyəti
 • Dosent, 2010 sentyabr –Bakı Avrasiya Universiteti, 2010 sentyabr – davam edir
 • Dosent, 2012 sentyabr – Azərbaycan Dillər Universiteti, 2012 sentyabr –davam edir
 • Dosent,  Azərbaycan İlahiyyat İnstitu, 2019- sentyabr- davam edir
 • Baş müəllim, Azərbaycan Beynəlxalq Universiteti,  2002-2010
 • Baş müəllimi, Ali Diplomatiya Kolleci, 1995-2002
Tədqiqat sahəsi
 • Feili sifət və feili sifət tərkiblərinin struktur-semantik və funksional-üslubi xüsusiyyətləri  (Azərbaycan və ərəb dillərinin materialları əsasında)
Tədris etdiyi fənlər
 • Ixtisas dili ( ərəb dili )
 • Yazılı anlama və yazılı ifadə
 • Oxuyub anlama və yazı
 • Akademik yazı və oxu
 • Yazılı tərcümə
 • Şifahi mətnin yazıl tərcüməsi
 • Ardıcıl tərcümə və qeydgötürmə texnikası
 • Peşəkar tərcümənin əsasları
 • Dilçiliyə giriş 
 • Əski Azərbaycan yazısı
 • Müasir Azərbaycan dili
 • Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti
 • Mətn sintaksisi
 • Azərbaycan dilinin leksikalogiyası