Baş müəllim

Image

Qısa bioqrafik məlumat
 • 28.11.1973 ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur. 
 • Nəsimi rayonu 5 saylı orta məktəbi bitirmişdir
Təhsili, elmi dərəcə və elmi adları

ADU 1990-1995

Əmək fəaliyyəti
 • Bakı Avrasiya Universiteti, fevral 2007- indiya gədər
 • Moskva Dövlət Yerşunaslıq Universiteti fevral 1997-dekabr 2006
 • ADU 1995-1996
Tədqiqat sahəsi

Особенности индивидуальных различий в процессе творческой активности личности

Tədris etdiyi fənlər
 • Şifahi tərcümə
 • İctimai-siyasi leksika
 • Elmi-texniki mətinlərin tərcüməsi 
 • Hüquqi sənədlərin tərcüməsi
 • Bədii tərcümə 
 • İxtisas dilinin ədəbiyyəti
 • Şifahi anlama və şifahi ifadə
 • İkilik tərcümə(tarix)
 • İkilik tərcümə(geografiya)
 • Ardıcıl tərcümə və qeyd götürmə texnikası
 • Mügayisəli fonetika
 • Tərcüməcinin oxu vərdişləri
 • Tərcüməcinin yazı vərdişləri
 • Yazılı mətnin şifahi tərcüməsi
 • Eşidib anlama və nitq
 • Ölkəşünaslıq və mədəniyyətlərarası ünsiyyət 
 • İctimayi-siyasi mətnlərin tərcüməsi
 • İxtisas dilinin leksikologiyası
 • İxtisas dilinin üslubiyyəti
 • KİV mətinlərin tərcüməsi
 • Sənədləşmə və terminologiya
 • Tələffüz və şifahi nitq vərdişləri
 • Peşəkar tərcümənin əsasları