Professor

Image

Qısa bioqrafik məlumat
 • 01.09.1960-cı ildə Qazax rayonu, kəmərli kəndində anadan olmuşdur. 
 • Qazax rayonunun Kəmərli kənd orta məktəbini bitirmişdir
Təhsili, elmi dərəcə və elmi adları
 • Professor, 2009
 • Filologiya elmləri doktoru, AMEA Folklor İnstitutu, Folklorşünaslıq, 2008
 • Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, filologiya (1982)
Əmək fəaliyyəti
 • Bakı Avrasiya Universiteti, Ümumi filologiya kafedrası, professor, 2008-cı ildən
 • Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti (1984)
 • Qəbələ rayon Abrıq kənd *-illik  məktəbi (1982)
Tədqiqat sahəsi

Folklor, Aşıq yaradıcılığı, Azərbaycan ədəbiyyatı, Türk xalqları ədəbiyyatı

Tədris etdiyi fənlər
 • Dastan yaradıcılığı
 • Ədəbi məktəblər
 • Ölkə ədəbiyyatı -1, Ölkə ədəbiyyatı – 2, Ölkə ədəbiyyatı -3
 • Ölkə filologiyasına giriş
 • Ədəbi tənqidin nəzəri problemləri
 • Ədəbi məktəblər (təkrar)