Dosent

Image

Qısa bioqrafik məlumat
 • 29/01/1984 tarixində Tovuz rayonunda anadan olmuşdur
 • Dilman Süleymanov adına Dönük Qırıqlı kənd orta məktəbini bitirmişdir.
Təhsili, elmi dərəcə və elmi adları
 • Dosent, 2019
 • Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu, Ədəbiyyat nəzəriyyəsi, ədəbi təhlil və tənqid, 2013
 • Bakı Slavyan Universiteti, magistratura, 2007
 • Bakı Slavyan Universiteti, Bakalavriat, 2005
Əmək fəaliyyəti
 • Bakı Avrasiya Universiteti Ümumi filologiya kafedrası, dosent (2019-cu ildən)
 • Bakı Avrasiya Universiteti Ümumi filologiya kafedrası, müəllim (2017-2019)
 • AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu, Ədəbiyyat nəzəriyyəsi şöbəsi,  elmi işçi-aparıcı elmi işçi (2012-ci ildən) 
 • AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu, Ədəbiyyat nəzəriyyəsi şöbəsi, aspirant (2008-2011)
 • Bakı Slavyan Universiteti, Azərbaycan ədəbiyyatı və Jurnalistika kafedrası, laborant (2006-2007)
Tədqiqat sahəsi

Ədəbiyyat nəzəriyyəsi, ədəbiyyatşünaslığın aktual problemləri, ədəbiyyatşünaslığın və ədəbiyyatın cərəyan müxtəlifliyi, dünya ədəbiyyatı,  bədii nəsr, bədii nəsrin təhlili və şərhinin metodoloji istiqamətləri,  bədii nəsrin strukturu və ifadə texnologiyası

Tədris etdiyi fənlər
 • Dünya ədəbiyyatı
 • Ədəbiyyatşünaslığa giriş
 • Avropa ədəbiyyatı
 • Uzaq Şərq ədəbiyyatı
 • Avropa ədəbiyyatında modernizm
 • Avropa ədəbiyyatında postmodernizm
 • Hermenevtika
 • Narratologiya