Professor

Image

Qısa bioqrafik məlumat
 • 17 yanvar 1962-ci ildə Tovuz rayonunun Bozalqanlı kəndində anadan olmuşdur. 
 • 1979-cu ildə Y.Sadıqov adına Bozalqanlı kənd orta məktəbini bitirmişdir
Təhsili, elmi dərəcə və elmi adları
 • 2016-cı ildən Bakı Avrasiya Universitetinin professorudur. 
 • 2016-cı ildən filologiya üzrə elmlər doktorudur. 
 • 2012-ci ildən Türk dilləri ixtisası üzrə dosentdir. 
 • 2005-ci ildən filologiya elmləri namizədidir.
 • 1990-cı ildə Leninqrad Dövlət Universitetinin (indiki Sankt-Peterburq Unuversitetinin) şərqşünaslıq fakültəsini şərqşünas-türkoloq ixtisası ilə bitirib.
Əmək fəaliyyəti
 • AMEA Dilçilik İnstitutunun Sosiolinqvistika və Psixolinqvistika şöbəsinin müdiri: 2013-dən bu günə qədər
 • Bakı Avrasiya Universitetində professor: 2016-dan bu günə qədər
 • Bakı Avrasiya Universitetində müəllim, baş müəllim, dosent: 2006-2016
 • AMEA Dilçilik İnstitutunun Türk dilləri şöbəsində kiçik elmi işçi, elmi işçi, böyük elmi işçi, aparıcı elmi işçi: 2000-2013
 • Azərbaycan Milli ordusunda xidmət: 1994-2000
 • Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunda laborant və kiçik elmi işçi: 1990-1994
 • Leninqrad Dövlət Universitetinin şərqşünaslıq fakültəsində təhsil: 1986-1990
 • Tədqiqat sahəsi
 • Sosiolinqvistika, Psixolonqvistika, Dil nəzəriyyəsi, Türk dilləri, Azərbaycan dili
Tədris etdiyi fənlər
 • Ümumi dilçilik
 • Dilçiliyin nəzəri problemləri
 • Sosial və psixoloji dilçiliyin aktual problemləri