Dosent

Image

Qısa bioqrafik məlumat
 • 08.09.1974-cü ildə Azərbaycan Respublikası, Füzuli rayonunda anadan olmuşdur.
 • 1991-ci ildə Füzuli rayonu B.Sərdarov adına məktəbi bitirmişdir.
Təhsili, elmi dərəcə və elmi adları
 • Dosent, 2016
 • Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, AMEA Folklor İnstitutu, Folklorşünaslıq, 2006
 • Ali təhsil, 1996
Əmək fəaliyyəti
 • Bakı Avrasiya Universiteti, Müəllim, 2019
 • AMEA Folklor İnstitutu, Şöbə müdiri, 2010
 • Azərbaycan Dillər Universiteti, Müəllim, 2001-2010
 • Azərbaycan Beynəlxalq Universiteti, Müəllim, 2003-2010
 • Naxçıvan Dövlət Universiteti, Müəllim, 1996-2001
Tədqiqat sahəsi

Folklorşünaslıq, Ədəbiyyatşünaslıq

Tədris etdiyi fənlər
 • Ölkə ədəbiyyatı
 • Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatı
 • Dastan yaradıcılığı
 • Ədəbiyyatşünaslığa giriş
 • Avropa ədəbiyyatı
 • Ədəbi məktəblər