Professor

Image

Qısa bioqrafik məlumat
 • 15 may 1939-cu ildə Gədəbəy rayonunda anadan olmuşdur. 
 • Gədəbəy rayonu Zamanlı kənd 7 illik məktəb.
 • Gədəbəy rayonu Çayrəsullu kənd orta məktəb.
Təhsili, elmi dərəcə və elmi adları
 • Professor, 1998
 • Fiologiya elmlər doktoru, 1991
 • Dosent, 
 • Filologiya elmlər namizədi, 1974
 • M.F.Axundov adına Azərbaycan Pedaqoji Dillər Universiteti, 1961-1966
Əmək fəaliyyəti
 • Gədəbəy rayonu Maarif kənd orta məktəb, alman dili müəllimi, 1966-1968
 • Azərbaycan Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu, kiçik elmi işçi, 1968-1979
 • Azərbaycan Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu, böyük elmi işçi, 1979-1989
 • Azərbaycan Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu, Onomastika şöbəsinin müdiri, 1989-1992
 • Tətbiqi Dilçilik İnstitutu, Onomastika şöbəsinin müdiri, 1992-1998
 • AMEA Dilçilik İnstitutu, Dissertasiya Şurasının elmi katibi, 1992-2012
 • Azərbaycan Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu, Onomastika şöbəsinin müdiri, 1998-2014
 • Azərbaycan Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu, Azərbaycan dilinin Toponimikası şöbəsinin müdiri, 2014-2021
Tədqiqat sahəsi

Onomastika, Toponimika

Tədris etdiyi fənlər
 • Dialektologiya
 • Onomastika