Baş müəllim

Image

Qısa bioqrafik məlumat
  • 28.01.1981-ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur. 
  • Xətai  rayonu 63-saylı orta məktəbi bitirmişdir.
Təhsili, elmi dərəcə və elmi adları
  • Magistratura, 2003-2005
  • Bakalavriat, 1998-2003
Əmək fəaliyyəti

Bakı Avrasiya Universiteti, müəllim, 15.09.2009-ci ildən

Tədqiqat sahəsi

İngilis dilində söz birləşmələrinin eksperimental fonetik təhlili

Tədris etdiyi fənlər
  • Eşidib anlama və nitq
  • Oxuyub anlama və yazı
  • İxtisas (regionunun) ölkəsinin dili
  • Yazılı anlama və yazılı ifadə
  • İxtisas yönümlü xarici dil 1