Dosent

Image

Qısa bioqrafik məlumat
 • 14.07.1978-cü ildə Lənkəran rayonunun Şağlaser kəndində anadan olmuşdur. 
 • Lənkəran rayonu R.Ağayev adına Şağlaser kənd orta məktəbini bitirmişdir.
Təhsili, elmi dərəcə və elmi adları:
 • Dosent, 2015
 • Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu, , 2008
 • Magistratura, 2002
 • Bakalavriat, 2000
Əmək fəaliyyəti:
 • AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu, Nəzəri və tətbiqi dilçilik şöbəsi, kiçik elmi işçi, 2006-2007
 • AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu, Dil əlaqələri şöbəsi, elmi işçi, 2007-2013
 • AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu, Monitorinq şöbəsi, böyük elmi işçi 2013-2018
 • AMEA Rəyasət Heyəti Strateji Elmi Araşdırmalar Mərkəzi, Nitq Texnologiyaları Laboratoriyası, şöbə müdirinin müavini 2019-20020
 • AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu, Eksperimental Fonetik Araşdırmalar laboratoriyası, aparıcı elmi işçi 2020 – 2021
 • Azərbaycan Dillər Universiteti, saathesabı müəllim, 2010-2016
 • Bakı Dövlət Universiteti, saathesabı müəllim 2016-2017
 • Bakı Avrasiya Universiteti, 0,5 ştat vahidi ilə müəllim 2018-2021
 • Qərbi Kaspi Universiteti saathesabı müəllim 2020-2021
Tədqiqat sahəsi:
 • Dil nəzəriyyəsi
 • Sosiolinqvistika
 • Dil siyasəti
 • Dil əlaqələri
 • Eksperimental fonetika
 • Nitq texnologiyaları
Tədris etdiyi fənlər
 • Ümumi dilçilik
 • Semiotika
 • Semasiologiya
 • Dil tarixi
 • Sintaksisin aktual problemləri