Baş müəllim

Image

Qısa bioqrafik məlumat
 • 01.09.1951-cü ildə İsmayıllı  rayonunda anadan olmuşdur. 
 • Binəqədi rayonu 30 saylı orta məktəbi bitirmişdir
Təhsili,elmi dərəcə və elmi adları

SSRİ-nin 50 illiyi adına Azərbaycan Pedaqoji Dillər İnstitutu 1968-1973(indiki Azərbaycan Dillər Universiteti- fərqlənmə diplomu)

Əmək fəaliyyəti
 • Bakı Avrasiya Universiteti,Tətcümə kafedrası,baş müəllim 2015- ci  ildən
 • Bakı Pedaqoji Kadrların İxtisasartırma və Yenidənhazırlanma İistitutu,dil və ədəbiyyat kafedrasında baş müəllim, 2013- 2015
 • Bakı Pedaqoji Kadrların İxtisasartırma və Yenidənhazırlanma İistitutu,xarici dillər kafedrasının müdiri, 2008-2013
 • Bakı Pedaqoji Kadrların İxtisasartırma və Yenidənhazırlanma İistitutu, metodist,
 • 2008                           
 • Bakı  Şəhər  Müəllimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu,xarici dillər kabinetinin müdiri,
 • 1993-2008
 • Bakı  Şəhər  Müəllimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu,xarici dillər kabinetinin metodisti,
 • 1976-1993
 • Ümumi Təhsilin Keyfiyyəti və Real Tələblərə Uyğunluğu komponentinin Kurikulum islahatı alt-komponentdə kurrikulumun hazırlanması üzrə milli məsləhətçi. (İngilis dilindən fənn kurikulumunun hazırlanması üzrə) (2005)
Tədris etdiyi fənlər
 • Oxuyub anlama və yazı
 • Şifahi anlama və şifahi ifadə
 • Eşidib anlama və nitq
 • İxtisas ölkəsinin (regionunun)dili (ABŞ və Kanada)
 • İxtisas ölkəsinin (regionunun)dili  (Avropa)