Baş müəllim

Image

Qısa bioqrafik məlumat
 • 20.08.1975-ci ildə Bakı şəhərində ziyalı ailəsində anadan olmuşdur. 
 • 1992-ci ildə Bakı şəhəri  272 nömrəli tam orta məktəbi əla qiymətlərlə bitirmişdir.
Təhsili, elmi dərəcə və elmi adları
 • Bakalavriat-Magistratura Bakı Dövlət Universiteti Şərqşünaslıq fakültəsinin Türk filologiyası bölməsi (1992-1997)
 • Dissertantura- AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu (2007)
Əmək fəaliyyəti
 • Ali Diplomatiya Kolleci (indiki Bakı Avrasiya Universiteti) “Şərq Dilləri” kafedrası, müəllim. 1997-ci il
 • Bakı Avrasiya Universiteti “Elm, xarici əlaqələr və metodiki işin təşkili” departamentinin rəhbəri. 2011-2012
 • “Ümumi filologiya” kafedrası, baş müəllim, 2012-ci ildən 
Tədqiqat sahəsi

Filologiya, Dilçilik, Türk dilləri, Qədim dillər, “IV əsr türkdilli yazılı abidələri”, “Mustafa Zəririn “Siyərün-Nəbi” nəsr əsərinin leksikası”. 

Tədris etdiyi fənlər
 • Öyrənilən əsas dil (türk dili)
 • Xarici dil (türk dili)
 • Mətnin təhlili (Osmanlı türkcəsi)
 • Mətnlər üzrə iş (Osmanlı türkcəsi) 
 • Dil tarixi
 • Qədim dil