Kafedra Müdiri

Image

Qısa bioqrafik məlumat
 • 28.03.1977 –cü ildə Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhərində anadan oluşam..
 • 1993-ci ildə Nərimanov rayonu 258 saylı orta məktəbini bitirmişəm
Təhsili, elmi dərəcə və elmi adları
 • Tərcümə kafedrasının dosenti, 2013
 • Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, 2007
 • AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu( dissertantura), 2001-2005
 • ADK, Dilşünaslıq, (magistratura) fərqlənmə, 1999-2001
 • ADK, Tərcüməşünaslıq (ingilis-rus) – fərqlənmə, 1994-1998
Əmək fəaliyyəti
 • Bakı Avrasiya Universiteti, Tərcümə kafedrası, müdir, 2015-2021
 • Bakı Avrasiya Universiteti, Tərcümə və praktik dillər kafedrası, dosent, 2013
 • Bakı Avrasiya Universiteti, Tərcümə və praktik dillər kafedrası, dosent, 2013
 • Bakı Avrasiya Universiteti, Tərcümə və praktik dillər kafedrası, baş müəllim , 2007
 • Ali Diplomatiya Kolleci, Xarici əlaqələr şöbəsinin baş mütəxəssisi, müdiri,1998-2001
 • AMEA, Xarici Dillər kafedrası, müəllim,2001-2015
Tədqiqat sahəsi
 • Dilçilik, dil nəzəriyyəsi, German dilləri, türk dilləri, ingilis, rus və Azərbaycan dillərində frazeoloji vahidlər, mənşəyi, strukturu, semantikası, sintaktik xüsussiyyətləri, onomastik vahidlər
Tədris etdiyi fənlər
 • İngilis dilinin leksikologiyası
 • Ingilis dilinin üslubiyyatı(magistratura)
 • İngilis dilinin onomastikası (magistratura)
 • İngilis dilinin frazeologiyası(magistratura)
 • İngilis dilinin frazeologiyası(magistratura)
 • Peşəkar tərcümənin əsasları
 • Sənədləşmə və terminologiya
 • Tərcümə nəzəriyyəsi