Dosent

Image

Qısa bioqrafik məlumat
 • 27.07.1961-ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur. 
 • Nizami rayonu 238 saylı orta məktəbi bitirmişdir
Təhsili, elmi dərəcə və elmi adları
 • Dosent, 2015
 • Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu, Azərbaycan ədəbiyyatı, 1991
Əmək fəaliyyəti
 • Bakı Avrasiya Universiteti, s/h müəllim, 2015-cı ildən
 • AMEA  akad. Z.M.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu, aparıcı elmi işçi, 2014
 • AMEA  akad. Z.M.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu, baş elmi işçi, 2002
 • AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu, baş elmi işçi, 1994
 • AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu, elmi işçi, 1992
 • AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu, kiçik elmi işçi, 1991
 • AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu, baş laborant, 1986
Tədqiqat sahəsi

Orta çağ ədəbiyyatı; Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi; Poetika; Təsəvvüf ədəbiyyatı; Ədəbi əlaqələr

Tədris etdiyi fənlər
 • Ölkə ədəbiyyatı tarixi
 • Klassik şeirin poetikası
 • Tarixi poetika
 • Təsəvvüf ədəbiyyatı 
 • Divan ədəbiyyatı
 • Ədəbi təhlil texnikası