Müəllim

Image

Qısa bioqrafik məlumat
 • 09.02.1978-ci ildə Göyçay şəhərində anadan olmuşdur. 
 • Göyçay şəhər 3 saylı orta məktəbi bitirmişdir
Təhsili, elmi dərəcə və elmi adları
 • Magistratura, 2000 Azərbaycan Dillər Univiresiteti
 • Bakalavriat, 1998
Əmək fəaliyyəti
 • Bakı Avrasiya Universiteti, Tərcümə kafedrası, müəllim2018
 • Heydər Əliyev adına Ali Hərbi Məktəb, Xarici Dillər Kafedrası, baş müəllim 2008-2016
 • Azərbaycan Beynəlxalq Universiteti  Xarici Dil- 1 kafedrası- müəllim2004-2008
 • English- First İngilis dili məktəbi 2000-2004
Tədqiqat sahəsi

Media Diskursunda Evfemiya və Disfemiyalar

Tədris etdiyi fənlər
 • Tərcüməçinin Oxu Vərdişləri
 • Tələffüz və Şifahi Nitq
 • Mətnlər Üzrə İş
 • Dialektologiya
 • Dil Tarixi