Dosent

Image

Qısa bioqrafik məlumat

01.01.1950-ci ildə İgdir vilayәtinin Dizә (Koçkıran) kәndindә anadan olmuşdur. 

İgdir orta mәktәbini, İgdir liseyini, İ. Ü. Әd. Fakültәsini bitirmişdir

Təhsili, elmi dərəcə və elmi adları
 • Dosent, 2021
 • Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, AMEA Folklor İnstitutu
 • Magistratura, 2012
 • Bakalavriat, 1980
Əmək fəaliyyəti
 • Bakı Avrasiya Universiteti, Müәllim 2015-ci ildən
Tədqiqat sahəsi
 • Lüğәtşünaslıq, Folklor, Türk Tarixi, Türk Mifoloqyası, Türk dili vә әdәbiyyatı, Türk xalqları ədəbiyyatı
Tədris etdiyi fənlər
 • Ölkә әdәbiyyatı  1
 • Ölkә әdәbiyyatı 2
 • Ölkә әdәbiyyatı 3
 • Ölkә әdәbiyyatı  4
 • Ölkә әdәbiyyatı  5
 • Ölkә әdәbiyyatı   6
 • Dünya ədəbiyyatı  1
 • Dünya ədəbiyyatı 31
 • Dünya ədəbiyyatı 41
 • Dünya ədəbiyyatı  2