Professor

Image

Qısa bioqrafik məlumat
 • 06.10..1962-ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur. 
 • Nəsimi rayonu 44 saylı orta məktəbi bitirmişdir
Təhsili, elmi dərəcə və elmi adları
 • Professor, 2014
 • Filologiya üzrə elmlər doktoru, AMEA Nizami adına Ədəbiyyat institutu. Dünya ədəbiyyatı, ədəbiyyat nəzəriyyəsi, 2003
 • Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, 1990.
 • Bakı Dövlət Universiteti, filologiya fakültəsi, 1984
Əmək fəaliyyəti
 • Bakı Musiqi Akademiyası,  Hümanitar fənlər kafedrasının müdiri,1994-cü ildən
 • AMEA-nın Ziya Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu. 1989-2001.
 • AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu. Şöbə müdiri, 2004-2015
Tədqiqat sahəsi

Klassik poeziya, əruz və qafiyəşünaslıq tarixi, “Kitabi Dədə Qorqud dastanları”, Azərbaycan şeirinin poetik inkişaf yolu.

 • Tədris etdiyi fənlər
 • Klassik şeirin poetikası
 • Əruzun nəzəri əsasları
 • Ölkə ədəbiyyatı tarixi
 • Türkologiyanın müasir problemləri