Baş müəllim

Image

Qısa bioqrafik məlumat
 • 24.08.1985-ci ildə Ağdaş rayonunda anadan olmuşdur. 
 • Ağdaş rayonu N.Gəncəvi adına 2 saylı orta məktəbi bitirmişdir.
Təhsili, elmi dərəcə və elmi adları
 • Bakı Avrasiya Universiteti, doktorantura,  2016
 • Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, Magistratura, 2012
 • Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, Bakalavriat, 2007
Əmək fəaliyyəti
 • Bakı Avrasiya Universiteti, Ümumi filologiya kafedrası, baş müəllim, 2018-dən
 • Bakı Avrasiya Universiteti, Türk və xarici ölkə filologiyası kafedrası, müəllim, 2015-2018
 • Bakı Avrasiya Universiteti, Türk xalqlarının dili və ədəbiyyatı bölümü, müəllim, 2013-2015
 • Bakı Avrasiya Universiteti, Nəzəri dilçilik kafedrası, müəllim, 2012
Tədqiqat sahəsi
 • Azərbaycan dilçiliyi, leksikologiya, dil tarixi, türk dilləri, üslubiyyat
 • Dialektologiya, 2021
Tədris etdiyi fənlər

Öyrənilən əsas dil 

 • Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti
 • Ədəbi dil tarixi
 • Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya
 • Üslubiyyat və nitq mədəniyyəti
 • Dilçiliyə giriş