Baş müəllim

Image

Qısa bioqrafik məlumat
 • 29.01.1975-ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur 
 • Suraxanı rayonu 104 saylı orta məktəbi bitirmişdir
Təhsili, elmi dərəcə və elmi adları
 • Baş müəllim 2012
 • Bakı Avrasiya Universitetinin dissertantı 
 • Magistratura, 2001
 • Bakalavriat,1995
Əmək fəaliyyəti
 • Bakı Avrasiya Universiteti, Tərcümə kafedrasının baş müəllimi
 • Bakı Avrasiya Universiteti, Praktik dillər kafedrasının müdiri 2012 
 • Bakı Avrasiya Universiteti, proqram rəhbəri 
Tədqiqat sahəsi
 • Nəzəri dilçilik
 • Dil fəlsəfəsi və dilçilik fəlsəfəsi
 • İngilis dili (aspektlər üzrə)
 • Tərcümə
Tədris etdiyi fənlər
 • Sənədlərin və rəsmi yazıların tərcüməsi
 • Hüquqi terminlərin tərcüməsi
 • Ardıcıl tərcümə qeydgötürmə texnikası
 • Yazılı mətnin şifahi tərcüməsi
 • Şifahi tərcümə
 • Yazılı tərcümə