Baş müəllim

Image

Qısa bioqrafik məlumat
 • 03.03 1981 ci ildə Əli Bayramlı şəhərində anadan olmuşdur
 • Əzibəyov rayonu 26 saylı orta məktəbi bitirmişdir
Təhsili, elmi dərəcə və elmi adları
 • Doktorantura 2013-2017 BAU
 • Magistratura 2002-2004
 • Bakalavriat 1998-2002
Əmək fəaliyyəti
 • Bakı Avrasiya Universiteti,müəllim 2004
 • İTTİ ,TESOL 2020
 • İTTİ Cambridge Assessment C 1,2020
 • ADU Akademik yazi təlimi 2019
 • Baku American Center ,MOOC,2018
 • Brirish Councel,CiSELT 2016
 • Baku American Center ,Webinars 2014
Tədqiqat sahəsi

German dillərinə giriş.Mətndə sinonimlər arasinda formal əlaqə /ingilis materialları əsasında

Tədris etdiyi fənlər
 • Yazılı mətnin şifahi tərcüməsi
 • Ardıcıl tərcümə və qeydgötürmə texnikası
 • Peşəkar tərcümə
 • Eşidib anlama
 • Şifahi tərcümə
 • Akademik yazı