Müəllim

Image

Qısa bioqrafik məlumat
 • 15.02.1982-ci ildə Şəmkir rayonunda anadan olmuşdur. 
 • 1989-1999-cu illərdə Bakı şəhəri 272 nömrəli məktəbdə təhsil almışdır.
Təhsili, elmi dərəcə və elmi adları
 • Magistratura, 2006
 • Bakalavriat, 2003
Əmək fəaliyyəti
 • Bakı Avrasiya Universiteti, 2019-cu ildən
 • Qərb Universiteti, müəllim, 2019-2020 (saathesabı)
 • Azərbaycan Universiteti, müəllim, 2017-2019
 • Azərbaycan Universiteti, “Xarici dillər-2” kafedrasının müdiri, 2016-2017
 • Azərbaycan Universiteti, müəllim, 2013-2016
 • Elm və Təhsil Mərkəzi “Təfəkkür” Universiteti, müəllim, 2010-2013 
 • Azərbaycan Turizm İnstitutu, müəllim, 2009-2011 
 • İBN SİNA Tərcümə Mərkəzi, tərcüməçi, 2007-2009
 • EMARCO Group Company, xarici əlaqələrlə iş departamentində danışıqlar üzrə baş mütəxəssis, 2006-2007 
Tədqiqat sahəsi

İngilis toponimlərinin (coğrafi adların) semantik, üslubi və morfoloji xüsusiyyətləri.

Tədris etdiyi fənlər
 • İlkin tərcümə vərdişləri
 • Akademik Yazı
 • Tərcüməçinin yazı vərdişləri
 • Tərcüməçinin oxu vərdişləri
 • Tələffüz və nitq vərdişləri