Baş müəllim

Image

Qısa bioqrafik məlumat
 • 01.10.1984-cü ildə Gədəbəy rayonunda anadan olmuşdur. 
 • Abşeron rayonu, Xırdalan  şəhər, 2 saylı orta məktəbi bitirmişdir
Təhsili, elmi dərəcə və elmi adları
 • Magistratura, 2007
 • Bakalavriat, 2005
Əmək fəaliyyəti
 • Bakı Avrasiya Universiteti, müəllim 2013-cü ildən
 • Azərbaycan Dillər Universiteti, Laborant, 2007 
Tədqiqat sahəsi

Germanistika, “Müasir alman dilində formal sual cümlələrinin funksional-semantik təhlili”

Elmi əsərləri

ETİ. “Alman dilli reklam mətnlərinin tərcüməsi”

Tədris etdiyi fənlər
 • Peşəkar tərcümənin əsasları
 • Oxuyub anlama və yazı
 • KİV mətnlərinin tərcüməsi
 • İlkin tərcümə vərdişləri
 • Sənədlərin və rəsmi yazıların tərcüməsi
 • Ölkəşünaslıq və mədəniyyətlərarasl münasibətlər
 • Ədəbi mətnlərin tərcüməsi
 • Nitq etiketi
 • Akademik yazı
 • Hüquqi terminlərin tərcüməsi
 • Akademik yazı
 • Tərcüməçinin yazı vərdişləri